Informace k zasílání složenek pro platby daně z nemovitostí od roku 2012

26. 03. 2012 /

V zájmu zajištění možnosti plynulého placení daně v pokladnách finančních úřadů budou počínaje rokem 2012 složenky rozesílány v jiném pořadí, nezávislém na místnípůsobnosti finančních úřadů. Proto je potřeba počítat s tím, že v jednotlivých lokalitách neobdrží všichni poplatníci složenky současně jako doposud, ale postupně v období od 15. dubna do poloviny května.

Informace k zasílání složenek (PDF 223.88 kB)