Přerušení dodávky elektrické energie

26. 03. 2012 /

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude přerušena dodávka elektrické energie dne 4. 4. v části Šlapanic.

Dne 04. 04. 2012 od 08:00 do 14:00 h

Vypnutá oblast:

Šlapanice – ul. Husova od Kobylnické po Hybešovu a ul. Jiráskova, odběrná místa připojená z venkovního vedení tj. od  č. 50 (sudá strana) a od č. 71 (lichá strana) po ul. Husovu.