Stažení kontejnerů na bioodpad

12. 12. 2017 /

Dne 28. listopadu 2017 se stahovaly hnědé plastové kontejnery na bioodpad. O vrácení zpět na stanoviště budete informováni na jaře 2018.

Dne 15. prosince 2017 budou staženy i plechové hnědé kontejnery na bioodpad kvůli údržbě. Zpět budou vráceny v prvním týdnu v lednu 2018.

Bioodpad je nadále možné uložit přímo ve sběrném dvoře.