Ozdravné pobyty

28. 05. 2012 /

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo dne 15.05.2012 druhou výzvu k podávání žádostí o poskytnutí dotace v rámci Programu na podporu ozdravných pobytů dětí z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší.

Vyhlášení výzvy se týká pobytů od začátku topné sezóny 2012. Ozdravné pobyty se zaměřují na zlepšení zdravotního stavu a ekologickou výchovu dětí prvního stupně základních škol z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší, a to především v Moravskoslezském kraji, nicméně i některá území Jihomoravského kraje (včetně území ORP Šlapanice) splňují podmínky této výzvy. Tato informace byla předána všem obcím našeho správního obvodu včetně školských zařízení.

Ozdravné pobyty dětí (PDF 18 kB)