Varovný systém – sirény v nočních hodinách

26. 03. 2018 /

Na základě výhrad občanů k používání varovného záchranného systému v nočních hodinách se rada města zabývala možností úpravy provozu sirén. V roce 2017 byla jednotka hasičů svolána 4x v nočních hodinách. HZS JMK vypnutí sirén v noční době nedoporučuje kvůli možným závažným dopadům. V důsledku vypnutí varovného systému v nočních hodinách nebudou občané informování o všeobecných výstrahách - silný vítr, chemické zamoření, atomová bomba apod. Dále upozorňuje na skutečnost, že v případě poruchy SMS systému HZS a výpadku elektrické energie v obci nebude možné 100% svolání jednotky. Záložní zdroj el. energie má pouze siréna na budově MěÚ a nové reproduktory v obci - 72 hod. Nad rámec věci se uvádí, že je mimořádně vhodné, aby i občané v nočních hodinách při vyhlášení poplachu zkontrolovali svůj dům či domy sousední.

S ohledem na to, že možným důsledkem vypnutí sirény v noci může dojít k přímému ohrožení občanů, rada města nedala souhlas s vypnutím varovného systému v nočních hodinách. Věříme, že občané důležitost tohoto opatření pochopí.