Návrh železničního jízdního řádu 2018 - 2019

13. 06. 2018 /

Na internetových stránkách Správy železniční dopravní cesty, státní organizace je v odkazu: http://www.szdc.cz/soubory/navrh-jr-2019/jihomoravsky.pdf zveřejněn Návrh železničního jízdního řádu pro období 9. 12. 2018 - 14. 12. 2019, zpracovaný provozovatelem dráhy pro železniční tratě v Jihomoravském kraji.

Po celý rok 2019 se předpokládají rozsáhlé výluky v železničním uzlu Brno. O dopravních opatřeních pro tyto výluky budou obce rámcově informovány na přelomu srpna a září. Do Brna hlavního nádraží bude vedena jen část linek. Na některých linkách dojde k redukci počtu spojů nebo bude nutná náhradní autobusová doprava. Předpokládá se ve větší míře využívání žst. Brno dolní nádraží. V jízdním řádu je také již zahrnuta nová železniční zastávka "Šlapanice, zastávka". 

Prosíme, abyste své případné připomínky k Návrhu železničního jízdního řádu 2018/2019 zaslali datovou zprávou nebo poštou, případně e-mailem, nejpozději do pondělí 9. 7. 2018  na níže uvedenou adresu:

  • DZ / písemně        Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor rozvoje dopravy, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 BRNO
    ID datové zprávy: x2pbqzq
  • e-mailem               VOD@kr-jihomoravsky.cz
  • kopii e-mailem      knovak@kordis-jmk.cz   za účelem urychlení toku informací.

 

Město Šlapanice bude rovněž podávat připomínky. Své náměty k jízdnímu řádu můžete městu poslat do 26. 6. 2018 (na e-mail info@slapanice.cz nebo písemně na adresu Město Šlapanice, Oddělení pro komunikaci s veřejností, Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice) nebo přímo podle informací výše.