Anketa k Seniorbusu

12. 06. 2012 /

Na podatelně MěÚ ve Šlapanicích nebo na sekretariátě starosty města je možné získat podrobnější informace o Seniorbusu s anketními otázkami, o jejichž vyplnění a odevzdání prosíme všechny seniory. Za odpovědi děkujeme. Vaše reakce jsou důležité pro optimalizaci projektu Seniorbus. Lístek s odpověďmi doručte laskavě na podatelnu nebo vhoďte do schránky MěÚ Masarykovo nám. 100/7 do 20. června 2012.