Připravované řešení bezbariérového přechodu pro chodce Brněnská – B. Němcové

04. 09. 2018 /

Představujeme navrhované varianty bezbariérového přechodu pro chodce ul. B. Němcové. Autorem návrhů je Ing. arch. S. Žerava, městský architekt. Cílem řešení je umožnit navázaní chodníků na ulici Brněnská mezi spodní částí a horní zastávkou a dále do sídliště. Toto řešení vyžaduje projektovou přípravu a související povolení, budou proto v návrhu akcí města na rok 2019.

Navržené řešení se zelení [PDF 2.73 MB]

Navržené řešení se zelení a lavičkami [PDF 2.73 MB]

Navržené řešení se zelení, lavičkami a stromem [PDF 2.77 MB]