Zahájení vydávání Seniorkarty k jízdě seniorbusem

22. 06. 2012 /

Od pondělí 25. 6. je možné podat žádost o vystavení Seniorkarty na rok 2012 potřebné k jízdě seniorbusem. Žádosti se podávají na MěÚ Šlapanice, Odboru sociálním, Masarykovo náměstí 100/7, dveře číslo 117 a 118.
K žádosti je třeba doložit následující doklady:
  • občanský průkaz
  • průkaz TP, ZTP nebo ZTP/P, případně kartu sociálních systémů
  • rozhodnutí o přiznání mimořádných výhod nebo rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči
  • rozhodnutí o přiznání starobního důchodu
  • rozhodnutí o přiznání invalidního důchodu
  • aktuální nepoškozené průkazové foto o rozměru 3,5 x 4,5 cm

Žádost o vydání seniorkarty (PDF 93.79 kB)

Podmínky pro vydání Seniorkarty (PDF 127.65 kB)

Trasu linky seniorbusu si můžete prohlédnout níže na přiložené mapě. Případně stáhnout zde. Mapa linky seniorbusu (TIF 2.94 MB).

Plánované zahájení zkušebního provozu je 2. 7. 2012.