Ustavující zasedání ZM Šlapanice

01. 11. 2018 /

Na ustavujícím Zastupitelstvu města Šlapanice konaném dne 31. 10. 2018 složili slib zastupitelé města pro volební období 2018-2022:

Hloušková Šárka, Horák Pavel, Horák Petr, Kadlc Zdeněk, Karásek Aleš, Klaška Michal, Kopeček Jiří, Králová Marie, Linhart Pavel, Migdauová Kateřina, Mikuška Pavel, Peschlová Alexandra, Petřík Pavel, Riegrová Gabriela, Růžička Radek, Staněk Miroslav, Strnadová Hana, Trněná Michaela, Vavro Ivan, Velan Michal. Paní Řezníčková Alena byla omluvena a složí slib dodatečně.

Starostkou zvolena Michaela Trněná. 

Prvním místostarostou zvolen Michal Klaška.

Neuvolněným místostarostou zvolen Jiří Kopeček.

Radními se stali: Klaška Michal, Kopeček Jiří, Migdauová Kateřina, Peschlová Alexandra, Trněná Michaela.

Předsedou Finančního výboru se stal Staněk Miroslav, členové: Adamec Martin, Daňo Jaroslav, Horák Petr, Maršálková Alena, Míčová Eva, Peschlová Alexandra, Riegrová Gabriela, Skácelová Jana.

Předsedou Kontrolního výboru se stal Petřík Pavel, členové: Kolbábek Jiří, Štěpánek Jiří, Štěpánek Zdeněk, Zeman Jan, Zmeškal Pavel, Zycháček Jan.

Osadní výbor Bedřichovice dosud nebyl ustaven.