Důležitá informace pro držitele psů

17. 07. 2012 /

Zastupitelstvo města Šlapanice na svém 9. zasedání dne 13. června 2012 schválilo obecně závaznou vyhlášku (OZV) č. 2/2012. Touto vyhláškou se doplňuje OZV č. 2/2008 o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích ve městě. Konkrétní změna se týká čl. 2, doplněného o bod 4.

Zastupitelstvo města Šlapanice na svém 9. zasedání dne 13. června 2012 schválilo obecně závaznou vyhlášku (OZV) č. 2/2012. Touto vyhláškou se doplňuje OZV č. 2/2008 o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích ve městě. Konkrétní změna se týká čl. 2, doplněného o bod 4, který zní:

Osoba doprovázející psa na veřejném prostranství je povinna zajistit, aby pes byl vybaven evidenční známkou, kterou majitel psa obdrží od městského úřadu.

Toto ustanovení nabývá účinnosti od 1. září 2012  

Doplněním původní OZV jsou sledovány především tyto skutečnosti:

– Zajistit větší kontrolu nad samotnou evidencí psů v našem městě

– Identifikace zaběhnutých psů, což je zajisté pozitivní pro držitele psa

– Identifikace psa v případě, že dojde k ohrožení či způsobí zranění jiné osobě

Držitelům psa, kteří známky s evidenčním číslem z jakéhokoliv důvodu nemají, jsou tyto známky k dispozici na MěÚ Šlapanice, na odboru financí u paní Zuzany Trnkové – evidence psů, dveře č. 128, tel.: 533 304 342, e-mail: trnkova@slapanice.cz. 

Žádáme všechny držitele psů, aby novelizovanou vyhlášku od 1.  září 2012 respektovali, a předešli tak případným postihům od Městské policie Šlapanice.