Seniorbus

26. 07. 2012 /

Pracovní tým projektu seniorbus se sešel ve středu 25. července 2012 v zasedací místnosti MěÚ. Byly projednávány připomínky a dotazy občanů města, seniorů a samotného provozovatele. Všechny tyto postřehy týkající se zkušebního provozu seniorbusu, jako jsou názvy zastávek, místa zastávek a trasa, byly konzultovány s odbornými pracovníky odboru dopravy, odboru sociálního, odboru investic a správy majetku, odboru výstavby a se starostou města. Na všechny tyto připomínky bude brán zřetel při dalším zlepšování provozu seniorbusu. O realizaci těchto úprav budeme informovat.