Zahájen provoz „čističky“ skládkových vod

07. 08. 2012 /

Provoz „čističky“ skládkových vod byl dnes 7. srpna 2012 slavnostně zahájen. Zařízení slouží k předčištění průsakových vod na šlapanické skládce.

Na výstavbu této “čističky“ jsme získali dotace z prostředků Operačního programu Životní prostředí. V průběhu jarních měsíců na skládce vyrostla budova, ukrývající technologii umožňující předčistit průsakové vody ze skládky tak, aby mohla být v omezené a kontrolované míře vypouštěna do veřejné kanalizace.

Pro většinu našich obyvatel výstavba proběhla nepozorovaně, což považujeme za výhodu, neboť neobtěžovala ani v etapě výstavby a nebude zátěží ani v běžném provozu. Přestože provozování zařízení bude finančně relativně náročné – přibližně 500 tisíc Kč ročně, vybudování „čističky“ bylo nezbytné z pohledu orgánů činných v oblasti ochrany životního prostředí a především uchrání město před vysokými pokutami, které by jinak hrozily.

Podpora je poskytována v rámci Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osa 5 – Omezování průmyslového znečištění. 90 % z celkové částky (4 320 090 Kč) bude poskytnuto z Evropského fondu soudržnosti a Státního fondu životního prostředí.