Rada města schválila smlouvu o realizaci cyklu seminářů EVVO

24. 08. 2012 /

Rada města Šlapanice na své 52. schůzi dne 22. srpna 2012 schválila Smlouvu o dílo se společností SOLITON.CZ, o.s. jejíž předmětem je realizace cyklu seminářů „EVVO – aktuální informace pro aktivní veřejnost“.

V rámci projektu mají být realizovány přednášky a semináře pro členy zastupitelstva a veřejnost na téma z oblasti ochrany přírody a krajiny. Dále rada města schválila Smlouvu o spolupráci mezi městem Šlapanice a Správou a údržbou silnic JmK  týkající se rekonstrukce komunikace Brněnská v úseku od vjezdu ČS PHM SHELL po vjezd do OS Brněnská pole.