Přerušení dodávky vody

24. 08. 2012 /

Z důvodu plánovaného propojení vodovodních řadů bude v úterý 4. 9. 2012 přerušena dodávka vody v části Šlapanic.


úterý 4. 9. 2012 od 8 do 12 h

ulice Těsnohlídkova od křižovatky s ul. Brněnskou po křižovatku s ul. Sušilovou, ulice Seifertova, ul. Brněnská - bytové domy čp. 1458, 1438, 1439, 1440, 1441, 1572, 1573, 1574 a 1575