Výběrová řízení

04. 12. 2018 /

Tajemník Městského úřadu Šlapanice vyhlašuje výběrová řízení na obsazení těchto pracovních pozic:

  • vedoucí odboru investic a správy majetku
  • vedoucí finančního odboru
  • referent informačního systému
  • referent silničního správního úřadu
  • referent správy geografických dat
  • referent územního plánování

Podrobné informace naleznete na https://www.slapanice.cz/volna-mista.