Likvidace vánočních stromků

09. 01. 2019 /

Odstrojené živé vánoční stromky můžete vhazovat do velkých kovových kontejnerů na bioodpad nebo je odevzdat na sběrný dvůr (www.sateso.cz). Upozorňujeme, že je nelze odkládat na jiná stanoviště. 

Seznam umístění velkých kontejnerů na bioodpad: 

Hybešova - u hřiště
Lipová, Bedřichovice - za kapličkou
Nádražní - parkoviště nad hřištěm
Ponětovská - křižovatka s ulicí Václavskou
Sušilova - křižovatka s ulicí Těsnohlídkova 
Štefanikova - v zatáčce