Životní podmínky 2019 - výběrové šetření v domácnostech

30. 01. 2019 /

Český statistický úřad organizuje v roce 2019 výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice – EU-SILC 2019, které navazuje na předchozí ročníky. Smyslem tohoto zjišťování je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci v celkem 34 evropských zemích. Dalším cílem je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby. Šetření se uskuteční na celém území ČR v 11 452 domácnostech.

Vlastní šetření proběhne v době od 2. února do 26. května 2019 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Do šetření budou zahrnuty všechny osoby, které mají ve vybraném bytě obvyklé bydliště.

Pracovníci zapojení do šetření se při oslovení vybrané domácnosti budou prokazovat průkazem tazatele a příslušným pověřením, které je ve spojení s občanským průkazem opravňují k provedení šetření Životní podmínky 2019 a vydá jim je Krajská správa ČSÚ, nebo průkazem zaměstnance ČSÚ.

S případnými dotazy se můžete obrátit na pracovníka Krajské správy ČSÚ v Brně pověřeného řízením šetření Životní podmínky 2019 v Jihomoravském kraji - Mgr. Michaela Kolářová, tel. 542 528 233.

Podrobnosti v přiloženém dokumentu: Životní podmínky 2019 [PDF 489.2 kB]