Vzestup respiračních onemocnění a zákaz návštěv v nemocnicích

01. 02. 2019 /

Od soboty 2. února 2019 je z důvodu vzestupu respiračních onemocnění vyhlášen zákaz návštěv ve Fakultní nemocnici Brno: areál Bohunice, Dětská nemocnice a Porodnice na Obilním trhu 11. O případném odvolání zákazu bude nemocnice informovat prostřednictvím webu www.fnbrno.cz. Zákaz návštěv platí také ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně. 

Dle informací Krajské hygienické stanice Brno (www.khsbrno.cz) nemocnost dosahuje v okrese Brno - venkov kolem 2.000 pacientů na 100.000 obyvatel.

Doporučení: důsledně dodržovat zásady hygieny rukou a dýchacích cest. Pokud je to možné, vyhýbat se přelidněným místům. V případě vzniku onemocnění věnovat náležitou pozornost léčbě a onemocnění nepřecházet.

Aktuální informace KHS Brno [PDF 128.18 kB]