Informace ze Zastupitelstva města Šlapanice

16. 04. 2019 /

Na 4. zasedání Zastupitelstva města Šlapanice (ZM) ve středu 10. dubna 2019 byly mimo jiné projednány tyto body:

ZM schválilo bezplatné převody pozemků z vlastnictví České republiky do vlastnictví města Šlapanice. Jedná se o pozemek p. č. 2327/2 mezi ulicemi Wurmova a Hybešova, který je součástí městského parčíku, a dále pozemek p. č. 2805/1 na Tuřance, který bude využit pro výstavbu komunikace pro cyklisty (CS Šlapanicko, úsek D2 ze Šlapanic do Slatiny).

Ortofoto - parčík Wurmova - Hybešova Ortofoto - Tuřanka

Statutární město Brno vyhlásilo nabídkové řízení na prodej pozemků p. č. 3569/337 a p. č. 3569/395 ve vlastnictví města Brna, které se nachází v blízkosti Penny marketu v katastrálním území Šlapanic. ZM schválilo, že se město bude ucházet o koupi těchto pozemků.

Ortofoto 1 Ortofoto 2

V rámci diskuze občanů představila menší skupina občanů zastupitelům svůj záměr odkoupit pozemky města v lokalitě Ponětovská pro výstavbu svých rodinných domů. Zastupitelstvo města dosud o prodeji těchto pozemků definitivně nerozhodlo.

Záznam zasedání je zveřejněn na Youtube Infokanálu Šlapanice:

Podklady k jednání jsou k dispozici na webu www.slapanice.cz/2019