Rekonstrukce ulice Zemědělská opět pokračuje

25. 04. 2019 /

V příštím týdnu, tj. od 29. 4. 2019, bude firma Strabag a.s. pokračovat ve stavebních pracích na ulici Zemědělská. Práce budou zahájeny na části u hřbitova. Sběrný dvůr bude přístupný ze strany od areálu BONAGRO (od ul. Jiříkovská). Tato situace se bude postupně měnit podle postupu prací. O všech následných změnách v dopravní situaci na ulici Zemědělská budeme občany informovat.

Další informace o prováděné rekonstrukci: https://projekty.slapanice.cz/mistni-komunikace/rekonstrukce-ulice-zemedelska/.