Výběrové řízení - vedoucí finančního odboru

29. 04. 2019 /

Tajemník Městského úřadu Šlapanice vypisuje výběrové řízení podle zákona č. 312/2002 Sb., na obsazení pracovní pozice: vedoucí finančního odboru.

Pracovní náplní je řízení a kontrola pracovníků zařazených do finančního odboru v rámci spravovaných agend, příprava materiálů pro finanční výbor, radu a zastupitelstvo, řízení procesu sestavení rozpočtu a s tím spojené úkoly, metodická pomoc v oblasti financí, spolupráce při přezkumu hospodaření auditorem nebo Krajským úřadem.

Podrobné informace a požadavky na uchazeče naleznete v dokumentu: Oznámení o vyhlášení výběrového řízení [PDF 153.84 kB]

Přihlášku společně s požadovanými doklady je nutno doručit nejpozději do 20. 5. 2019 do 12:00 hodin na adresu:
Městský úřad Šlapanice, personální oddělení, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno

Zásilku označte na obálce: „Neotevírat – výběrové řízení – vedoucí finančního odboru“.

Kontaktní pracovník: Bc. Luboš Lebloch - personální referent, tel.: 533 304 211, lebloch@slapanice.cz 

Další informace o výběrových řízeních naleznete na webu: https://www.slapanice.cz/volna-mista