Informace z Rady města Šlapanice

29. 04. 2019 /

Letošní rok se věnujeme přípravám Strategického plánu rozvoje města na období do roku 2025. Pro jeho zpracování byla vybrána společnost AQE Advisors, a.s. Během června 2019 proběhne dotazníkové šetření. Budeme rádi, pokud se do něj také zapojíte. Do 15. listopadu bude zpracován nový plán, který bude v prosinci předložen ke schválení Zastupitelstvu města Šlapanice.

Výběrové řízení na akci "Parkovací stání ulice Husova a Hybešova ve Šlapanicích včetně opravy kanalizace ulice Hybešova" vyhrála společnost Skanska a.s. za cenu 5,3 mil. Kč. Podél ulic Husova a Hybešova bude vytvořeno celkem 30 nových parkovacích stání. Dále bude také opravena dešťová kanalizace na ulici Hybešova. 

Rekonstrukci chodníků v roce 2019 bude na základě proběhlého výběrového řízení realizovat Ing. Karel Bartušek, DiS. Budou rekonstruovány tyto chodníky: Jižní a Krátká (Bedřichovice), Nerudova – pravá strana od ul. Sušilova, Riegrova – úsek od lávky po přechod k ul. Komenského, Sušilova – pravá strana mezi ul. Bezručova a Těsnohlídkova, Těsnohlídkova pravá strana od ul. Sušilova.

Město Šlapanice pokračuje v přípravách nového parkoviště na ulici Švehlova za objektem stávajících garáží, kde dojde k vytvoření 16 parkovacích míst.

Výběrové řízení zakázky "Modernizace odborných učeben ZŠ Šlapanice", která se bude realizovat během letošních letních prázdnin, vyhrála firma ELEKTRO PLUS, spol. s r.o. Cena za modernizaci je cca 12,9 mil. Kč. Na tento projekt má město přislíbenou dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). V rámci projektu budou modernizovány odborné učebny fyziky, chemie, přírodopisu a dvě jazykové učebny.