Výběrové řízení - referent územního plánování

06. 05. 2019 /

Tajemník Městského úřadu Šlapanice vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice: referent územního plánování.

Pracovní náplní je výkon úřadu územního plánování; pořizování a projednávání územně plánovací dokumentace obcí v rozsahu místní příslušnosti ORP, vydávání závazných stanovisek podle § 96b zákona č. 183/2006 Sb., není-li příslušný krajský úřad, podílení se na tvorbě územně plánovacích podkladů a jejich aktualizaci, vyřizování podnětů a stížností.

 

Podrobné informace a požadavky na uchazeče naleznete v dokumentu: Oznámení o vyhlášení výběrového řízení [PDF 141.46 kB]

Přihlášku společně s požadovanými doklady je nutno doručit nejpozději do 24. 5. 2019 do 12:00 hodin na adresu:
Městský úřad Šlapanice, personální oddělení, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno

Zásilku označte na obálce: „Neotevírat – výběrové řízení – referent územního plánování“.

Kontaktní pracovník: Bc. Luboš Lebloch - personální referent, tel.: 533 304 211, lebloch@slapanice.cz 

Další informace o výběrových řízeních naleznete na webu: https://www.slapanice.cz/volna-mista