Výběrové řízení - strážník MP Šlapanice

06. 05. 2019 /

Starostka Města Šlapanice vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice: strážník Městské policie Šlapanice.

Podrobné informace a požadavky na uchazeče naleznete v dokumentu: Oznámení o vyhlášení výběrového řízení [PDF 138.8 kB]

Přihlášku společně s požadovanými doklady je nutno doručit nejpozději do 24. 5. 2019 do 12:00 hodin na adresu:
Městský úřad Šlapanice, personální oddělení, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno

Zásilku označte na obálce: „Neotevírat – výběrové řízení – referent územního plánování“.

Kontaktní pracovník: Bc. Luboš Lebloch - personální referent, tel.: 533 304 211, lebloch@slapanice.cz 

Další informace o výběrových řízeních naleznete na webu: https://www.slapanice.cz/volna-mista