Výběrová řízení

07. 05. 2019 /

Tajemník Městského úřadu Šlapanice vyhlašuje výběrová řízení na pracovní pozice:

  • vedoucí kanceláře tajemníka
  • referent informačního systému

Podrobné informace a požadavky na uchazeče naleznete v dokumentech: 

Vedoucí kanceláře tajemníka [PDF 155.01 kB]

Referent informačního systému [PDF 142.19 kB]

Přihlášku společně s požadovanými doklady je nutno doručit nejpozději do 31. 5. 2019 do 12:00 hodin na adresu:
Městský úřad Šlapanice, personální oddělení, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno

Zásilku označte na obálce: „Neotevírat – výběrové řízení – [název pozice, na kterou se hlásíte]“.

Kontaktní pracovník: Bc. Luboš Lebloch - personální referent, tel.: 533 304 211, lebloch@slapanice.cz 

Další informace o výběrových řízeních naleznete na webu: https://www.slapanice.cz/volna-mista