Informace z finančního úřadu

14. 05. 2019 /

Finanční úřad (FÚ) pro Jihomoravský kraj (JMK) oznamuje, že od 26. dubna do 27. května 2019 je na všech územních pracovištích FÚ pro JMK zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam, jímž se daňovým subjektům stanovuje daň z nemovitých věcí na rok 2019 za nemovité věci nacházející se v obvodu územní působnosti. Seznam je k nahlédnutí ve dnech:
pondělí od 8:00 do 17:00 hodin,
úterý od 8:00 do 13:00 hodin,
středa od 8:00 do 17:00 hodin,
čtvrtek od 8:00 do 13:00 hodin,
pátek od 8:00 do 13:00 hodin.

Veřejná vyhláška [PDF 66.08 kB]

Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitých věcí v roce 2019 [PDF 497.2 kB]

Informace k zasílání složenek pro platby daně z nemovitých věcí v roce 2019 [PDF 496.63 kB]

Další informace k dani z nemovitých věcí: https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-nemovitych-veci