Informace z Rady města Šlapanice

14. 05. 2019 /

Městská knihovna Šlapanice získá nové počítačové vybavení. Stávající počítače i knihovní systém, které má nyní knihovna k dispozici, je již zastaralý a nevyhovuje současným nárokům. Ministerstvo kultury na nákup nové techniky a systému schválilo dotaci ve výši 361 000,- Kč z programu Veřejné informační služby knihoven. Celkové náklady činí 531 047,- Kč.

Město Šlapanice vypsalo v roce 2019 dva grantové programy na dotace z rozpočtu města, které jsou určeny na podporu činnosti místních spolků a neziskových organizací. Celkem bylo přijato 32 žádostí o dotace na celkovou částku 1.943.970 Kč. Jednotlivé žádosti byly posouzeny po formální stránce finančním odborem a následně projednány v komisích Rady města a Finančním výboru. Schváleny byly dotace z rozpočtu města v celkové výši 562.752 Kč.

Název Schválená dotace
Centrum pro rodinu Vážka Šlapanice, z.s. 32.000
Česká speleologická společnost z.o.  8.500
Český svaz včelařů 20.000
Kavka, z.s. 24.410
Mensa České republiky 5.000
Myslivecká společnost Šlapanice, z.s. 29.000
Oblastní spolek Českého červeného kříže 20.000
Pavel Hrančík 20.000
SKAUT český skauting ABS 30.000
Spolek zdravotně postižených Brněnska 28.500
Svaz tělesně postižených v ČR z.s. 30.670
Tábor šlapanických divadelníků 10.000
ZO ČZS Šlapanice 28.000
Kulturní spolek Hrbatý hrozen 49.000
Národopisný soubor Vrčka, z.s. 49.800
Přátelé dobrého vína Bedřichovice, z.s. 5.400
Relíček, z.s. 22.000
Šlapanické ochotnické divadlo, z.s.  32.000
ATK Šlapanice, z.s. 27.672
Bedřichovický petanque club 19.000
Tenisový klub Šlapanice 49.800
TJ Bedřichovice, z.s. 22.000

 

O žádostech, které jednotlivě převyšují částku 50.000 Kč, bude rozhodovat Zastupitelstvo města Šlapanice na svém příštím zasedání ve středu 19. června 2019.