Omezení parkování v ulicích Husova a Hybešova

14. 05. 2019 /

V poslední dekádě května 2019 budou zahájeny stavební práce na přípravě parkovacích stání na ulicích Husova a Hybešova. Těmito pracemi budou výrazně omezeny možnosti parkování v těchto ulicích. Podle možností zde lze parkovat v nočních hodinách nejpozději do 7:00 hod. ráno, kdy prostor musí být uvolněn pro pokračování prací. Prosíme proto občany, aby toto omezení akceptovali a sledovali postup prací pro případné omezení pohybu před jejich nemovitostmi. Na ulici Wurmova práce probíhat nebudou, ale provoz zde je obousměrný a bude navíc zatížen dopravou z uzavírky ulice Husova. Děkujeme za trpělivost a pochopení.

Dopis občanům ul. Husova, Hybešova, Wurmova [DOC 8.22 MB]

Další informace na projektovém webu města: https://projekty.slapanice.cz/mistni-komunikace/parkovaci-stani-na-ulicich-husova-a-hybesova/