Euroklíč v Jihomoravském kraji 2012, www.euroklic.cz

27. 09. 2012 /

Projekt EUROKLÍČ už více než dvacet let efektivně pomáhá lidem se sníženou schopností pohybu ve vyspělých evropských zemích a zapouští kořeny i v USA. V ČR byl projekt ve své kategorii oceněn titulem: „NEJVÝZNAMNĚJŠÍ POČIN ROKU 2007“. Asociace krajů ČR poskytla Národní radě osob se zdravotním postižením ČR záštitu pro přípravu a realizaci tohoto projektu na území ČR.

Dlouhodobým cílem projektu je zajistit osobám se sníženou schopností pohybu na celém území ČR rychlou a důstojnou dostupnost veřejných sociálních a technických kompenzačních zařízení (např. výtahů, svislých a schodišťových plošin apod.) tím, že:

  • budou tato zařízení osazena jednotným „eurozámkem“,
  • osobám se zdravotním postižením budou na základě průkazu ZTP nebo ZTP/P distribuovány univerzální „euroklíče“,
  • prostřednictvím Sítě mateřských center v jednotlivých krajích budou „euroklíče“ dlouhodobě zapůjčovány rodičům dětí do tří let,
  • seniorům a osob. krátkodobě zdr. indisponovaným budou „euroklíče“ půjčovány přímo ve veřejně přístupných budovách (např. u obsluhy, na recepci, vrátnici apod.).

Euroklíč může zdarma získat každý držitel průkazu TP, ZTP a ZTP/P, diabetik, stomik a onkologický pacient, který má bydliště v JM kraji. Je nutné předložit občanský průkaz a průkaz TP, ZTP či ZTP/P. U těch, kteří nejsou držiteli průkazů, bude do „Evidenční karty Euroklíče“ napsáno krátké čestné prohlášení, že patří do některé z cílových skupin.

Distribučním místem Euroklíčů pro JM kraj je také Městský úřad Šlapanice, pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70  Brno – odbor sociální, oddělení sociálních věcí, Marie Šlancarová, tel: 533 304 646 , e-mail:slancarova@slapanice.cz

Sociální odbory jednotlivých měst zajišťují distribuci Euroklíčů pouze osobám se zdravotním postižením.


Distribuci Euroklíčů pro rodiče dětí do tří let zajišťuje Síť mateřských center, protože veřejná sociální zařízení jsou zpravidla vybavena přebalovacím pultem a díky své velikosti umožňují zaparkování dětského kočárku. Proto si mohou Euroklíč dlouhodobě zapůjčit i rodiče dětí do tří let prostřednictvím Sítě mateřských center.
Kontakt: Markéta Horáková, krajská koordinátorka pro JM kraj, tel: 724 954 734, e-mail: marketa.horakova@materska-centra.cz