Výběrová řízení

17. 05. 2019 /

Tajemník Městského úřadu Šlapanice vyhlašuje výběrová řízení na pracovní pozice:

  • Referent pro exekuce a přestupky
  • Referent speciálního stavebního úřadu a silničního správního úřadu
  • Referent stavebního úřadu

 

Podrobné informace a požadavky na uchazeče naleznete v dokumentech:

Referent pro exekuce a přestupky [PDF 141.54 kB]

Referent speciálního stavebního úřadu a silničního správního úřadu [PDF 141.95 kB]

Referent stavebního úřadu [PDF 141.13 kB]

Přihlášku společně s požadovanými doklady je nutno doručit nejpozději do 5. 6. 2019 do 12:00 hodin na adresu:
Městský úřad Šlapanice, personální oddělení, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno

Zásilku označte na obálce: „Neotevírat – výběrové řízení – název pozice, na kterou se hlásíte“.

Kontaktní pracovník: Bc. Luboš Lebloch - personální referent, tel.: 533 304 211, lebloch@slapanice.cz

Další informace o výběrových řízeních naleznete na webu: https://www.slapanice.cz/volna-mista.