Změna železničního jízdního řádu od 9. 6. 2019

22. 05. 2019 /

Vážení občané,
na stránkách Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) byl zveřejněn nový železniční jízdní řád s platností od 9. 6. 2019: https://www.szdc.cz/jizdni-rad-platny-od-9.-cervna-2019

Díky společným jednáním a připomínkám města Šlapanice, občanů i firem se podařilo dosáhnout navýšení spojů zastavujících na nádraží ve Šlapanicích v pracovní dny celkem o 7 spojů, a to takto:
směr Brno – Šlapanice: přidány spoje v 8:33, 10:33 a 23:28 
směr Šlapanice – Brno: přidány spoje v 14:59, 15:59 a 16:59 (tyto spoje byly přesunuty z nové zastávky na nádraží).

Nový železniční jízdní řád - trať 340 - platnost od 9. 6. 2019 [PDF 1.01 MB]