Výběrová řízení

28. 05. 2019 /

Tajemník Městského úřadu Šlapanice vyhlašuje výběrová řízení na pracovní pozice:

  • Vedoucí oddělení územního plánování a památkové péče
  • Referent sociálních věcí pro agendu sociálně-právní ochrany dětí (2 pracovní pozice)
  • Referent územního plánování 

Podrobné informace a požadavky na uchazeče naleznete v dokumentech:

Vedoucí oddělení územního plánování a památkové péče [PDF 156.09 kB]

Referent sociálních věcí pro agendu sociálně-právní ochrany dětí [PDF 142.16 kB]

Referent územního plánování [PDF 185.99 kB]

Přihlášku společně s požadovanými doklady je nutno doručit nejpozději do 14. 6. 2019 do 12:00 hodin na adresu:
Městský úřad Šlapanice, personální oddělení, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno

Zásilku označte na obálce: „Neotevírat – výběrové řízení – název pozice, na kterou se hlásíte“.

Kontaktní pracovník: Bc. Luboš Lebloch - personální referent, tel.: 533 304 211, lebloch@slapanice.cz

Další informace o výběrových řízeních naleznete na webu: https://www.slapanice.cz/volna-mista.