Výběrové řízení - strážník MP

28. 05. 2019 /

Starostka města Šlapanice vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice: strážník Městské policie Šlapanice.

Podrobné informace a požadavky na uchazeče naleznete v dokumentu:

Strážník Městské policie Šlapanice [PDF 183.89 kB]

Přihlášku společně s požadovanými doklady je nutno doručit nejpozději do 14. 6. 2019 do 12:00 hodin na adresu:
Městský úřad Šlapanice, personální oddělení, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno

Zásilku označte na obálce: „Neotevírat – výběrové řízení – strážník Městské policie“.

Kontaktní pracovník: Bc. Luboš Lebloch - personální referent, tel.: 533 304 211, lebloch@slapanice.cz

Další informace o výběrových řízeních naleznete na webu: https://www.slapanice.cz/volna-mista.