Přeložení zastávky seniorbusu

05. 06. 2019 /

Z důvodu probíhajících stavebních prací na ulici Husova/Hybešova je zastávka seniorbusu dočasně přemístěna z ulice Husova na ulici Hybešova. Dočasná zastávka je označena.

Mapa umístění přeložené zastávky:

Umístění zastávky seniorbusu