Návrh železničního jízdního řádu 2019 - 2020

13. 06. 2019 /

Na internetových stránkách Správy železniční dopravní cesty, státní organizace je v odkazu: https://www.szdc.cz/documents/50004227/60502701/Jihomoravsky.pdf zveřejněn Návrh železničního jízdního řádu pro období 15. 12. 2019 - 12. 12. 2020, zpracovaný provozovatelem dráhy pro železniční tratě v Jihomoravském kraji.

 

Prosíme, abyste své případné připomínky k Návrhu železničního jízdního řádu 2019/2020 zaslali datovou zprávou nebo poštou, případně e-mailem, nejpozději do pondělí 8. 7. 2019 na níže uvedenou adresu:

  • DZ / písemně        Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 BRNO
    ID datové zprávy: x2pbqzq
  • e-mailem               VOD@kr-jihomoravsky.cz
  • kopii e-mailem      info@kordis-jmk.cz za účelem urychlení toku informací.