Výběrová řízení

18. 06. 2019 /

Tajemník Městského úřadu Šlapanice vyhlašuje výběrová řízení na obsazení pracovních pozic:

  • Referent pro exekuce a přestupky 
  • Referent cestovní doklady
  • Vedoucí oddělení územního plánování a památkové péče

Starostka města Šlapanice vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice:

  • Strážník Městské policie Šlapanice

Podrobné informace a požadavky na uchazeče naleznete v dokumentech:

Referent pro exekuce a přestupky [PDF 143.05 kB]

Referent cestovní doklady [PDF 141.79 kB]

Vedoucí oddělení územního plánování a památkové péče [PDF 156.57 kB]

Strážník Městské policie Šlapanice [PDF 182.91 kB]

Přihlášku společně s požadovanými doklady je nutno doručit nejpozději do 8. 7. 2019 do 12:00 hodin na adresu:
Městský úřad Šlapanice, personální oddělení, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno

Zásilku označte na obálce: „Neotevírat – výběrové řízení – název pozice, na kterou se hlásíte“.

Kontaktní pracovník: Bc. Luboš Lebloch - personální referent, tel.: 533 304 211, lebloch@slapanice.cz

Další informace o výběrových řízeních naleznete na webu: https://www.slapanice.cz/volna-mistaU vybraných pozic lze nově získat i náborový příspěvek.