Informace ze Zastupitelstva města Šlapanice

24. 06. 2019 /

Zastupitelstvo města schválilo na svém 5. zasedání ve středu 19. června 2019 koupi budovy Sýpky na ulici Karla Čapka, přiléhající k areálu Cukrovaru, pro budoucí záměry města. Kupní cena 15 milionů byla určena znaleckým posudkem jako cena obvyklá. V budově by v budoucnosti mohlo vzniknout kulturní a volnočasové centrum.

Dále zastupitelstvo zrušilo záměr prodeje pozemků v lokalitě Ponětovská. V souvislosti se zrušením záměru se městu podařilo dosáhnout v této lokalitě směny pozemků se společností Šlapanice Invest, s.r.o. a Bela Property, a.s. tak, aby bylo umožněno scelení městských pozemků v této lokalitě, viz Směna pozemků_2019 [PDF 634 kB]. Scelené pozemky pro město znamenají lepší a jednodušší nakládání a využití. Zastupitelstvo schválilo záměr směny těchto pozemků s doplatkem 1561 Kč/m2 za rozdíl ve výměrách pozemků. Cena byla určena znaleckým posudkem.

Zastupitelé schválili také poskytnutí dotací z rozpočtu města a mimořádných dotací pro TJ Sokol Šlapanice ve výši 1, 85 mil. Kč na rekonstrukci sokolovny a na rekonstrukci orlovny pro Orel Šlapanice ve výši 0, 6 mil. Kč spolu s bezúročnou půjčkou ve výši 1, 4 mil. Kč.