Realizace přípojky NN v Bedřichovicích

02. 07. 2019 /

Z důvodu realizace přípojky nízkého napětí (NN) budou v předpokládaném termínu 8. 7. – 31. 10. 2019 uzavřeny části chodníků na ulicích:

  • ul. Lípová
  • ul. Studýnky v úseku od RD č.p. 101/9 po křižovatku s ul. Lípová
  • ul. Hlavní v úseku od křižovatky s ul. Krátká po RD č.p. 15/32 ul. Hlavní

Vstup do nemovitostí bude zajištěn přechodovými lávkami.

Ve vybraných úsecích bude přechodně upraven provoz:

  • zúžena silnice na ul. Studýnky mezi RD č.p. 43/5 a 114/4
  • zúžena silnice na ul. Lípová u křižovatky s ul. Hlavní
  • uzavřena silnice na ul. Lípová u RD č.p. 1/20
  • uzavřen vjezd na polní cestu na křižovatce s ul. Lípová u RD č.p. 1/20

Žádáme řidiče a chodce, aby dbali zvýšené opatrnosti. Děkujeme za respektování dopravního značení.

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci [PDF 414.15 kB]

Řešení dopravního značení [PDF 533.89 kB]