Položení kabelu VN

30. 07. 2019 /

Z důvodu výkopových prací pro položení kabelu vysokého napětí (VN) dojde v předpokládaném termínu 19. 8. - 31. 10. 2019 k přechodné úpravě provozu na následujících ulicích:

  • ul. Těsnohlídkova od křižovatky s ul. Bří Mrštíků po napojení na ul. Nad Zámkem
  • ul. Nad Zámkem od křižovatky s ul. Nerudova po napojení na ul. Těsnohlídkova

V daných úsecích dojde k dočasnému zúžení vozovky, zákazu zastavení a uzavření částí chodníků. Prosíme o respektování dopravního značení. Práce jsou koordinovány s plánovanou rekonstrukcí chodníků na ulici Těsnohlídkova. Děkujeme za pochopení. 

Stanovení přechodné úpravy provozu [PDF 409.81 kB]

Situační plán [PDF 2.73 MB]