Doplnění svodidel na ulici Kobylnická u železniční trati

31. 07. 2019 /

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje (SÚS JMK) jako vlastník komunikace plánuje v rámci BESIP doplnění svodidel na ulici Kobylnické u železniční trati. Realizace proběhne pravděpodobně v srpnu letošního roku. SÚS JMK tak vyhoví připomínkám města Šlapanice. 

Situační plán