Bezpečnost v blízkosti železnice

06. 08. 2019 /

Zachytili jsme nebezpečné chování dětí ve věku 2. stupně ZŠ u nové železniční zastávky na Brněnských polích, které riskovaly své zdraví při přebíhání kolejí a další rizikové činnosti. Žádáme rodiče, aby poučili děti o nebezpečí, které jim hrozí. 

Pravidla bezpečné železnice

  1. Nepodceňuj vlaky na železničních přejezdech, vždy se dobře rozhlédni!
  2. Nepřecházej koleje mimo přechody. Respektuj výstražné kříže, signalizaci a závory!
  3. Používej nadchody a podchody, vyhni se kolejím!
  4. Nenič zabezpečovací zařízení, ohrožuješ životy druhých!
  5. Nepokládej předměty na koleje, stáváš se pachatelem trestného činu!
  6. Nenaskakuj a nevyskakuj z jedoucího vlaku, přijdeš minimálně k úrazu!
  7. Nelez na odstavené vagóny ani sloupy, zasáhne tě elektrický proud!
  8. Stůj na nástupišti za bezpečnostním pásem, jinak tě smete vzdušný vír pod projíždějící vlak!