Výběrová řízení

13. 08. 2019 /

Tajemník Městského úřadu Šlapanice vyhlašuje výběrová řízení na obsazení pracovních pozic:

  • Referent sociálních věcí - sociální pracovník pro agendu sociálně-právní ochrany dětí
  • Referent informačního systému
  • Referent stavebního úřadu
  • Vedoucí odboru investic a správy majetku

Podrobné informace a požadavky na uchazeče naleznete v dokumentech:

Referent sociálních věcí pro agendu sociálně-právní ochrany dětí (PDF 143.03 kB)

Referent informačního systému (PDF 186.71 kB)

Referent stavebního úřadu (PDF 142.25 kB)

Vedoucí odboru investic a správy majetku (PDF 155.61 kB)

Přihlášku společně s požadovanými doklady je nutno doručit nejpozději do 3. 9. 2019 do 12:00 hodin na adresu:
Městský úřad Šlapanice, personální oddělení, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno

Zásilku označte na obálce: „Neotevírat – výběrové řízení – název pozice, na kterou se hlásíte“.

Kontaktní pracovník: Bc. Luboš Lebloch - personální referent, tel.: 533 304 211, lebloch@slapanice.cz

Další informace o výběrových řízeních naleznete na webu: https://www.slapanice.cz/volna-mistaU vybraných pozic lze nově získat i náborový příspěvek.