Výběrová řízení

05. 09. 2019 /

Tajemník Městského úřadu Šlapanice vyhlašuje výběrová řízení na obsazení pracovních pozic:

  • Referent informačního systému
  • Referent speciálního stavebního úřadu a silničního správního úřadu
  • Referent územního plánování
  • Vedoucí kanceláře tajemníka

Starostka města Šlapanice vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice:

  • Strážník Městské policie Šlapanice

Podrobné informace a požadavky na uchazeče naleznete v dokumentu:

Referent informačního systému (PDF 187.16 kB)

Referent speciálního stavebního úřadu a silničního správního úřadu (PDF 142.52 kB)

Referent územního plánování (PDF 186.3 kB)

Vedoucí kanceláře tajemníka (PDF 155.73 kB)

Strážník Městské policie Šlapanice (PDF 183.98 kB)

 

Přihlášku společně s požadovanými doklady je nutno doručit nejpozději do 20. 9. 2019 do 12:00 hodin na adresu:
Městský úřad Šlapanice, personální oddělení, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno

Zásilku označte na obálce: „Neotevírat – výběrové řízení – název pozice, na kterou se hlásíte“.

Kontaktní pracovník: Bc. Luboš Lebloch - personální referent, tel.: 533 304 211, lebloch@slapanice.cz

Další informace o výběrových řízeních naleznete na webu: https://www.slapanice.cz/volna-mista