Informace pro rodiče žáků ZŠ Šlapanice

09. 09. 2019 /

Z důvodu výstavby nových školních pavilonů a zajištění bezpečnosti žáků žádáme rodiče žáků ZŠ Šlapanice, aby vozidly nezajížděli do ulice Na Zahrádkách a k budově školní jídelny (z ulice Hřbitovní). 

Pro výstup dítěte z vozidla doporučujeme použít tato místa:

  • ulice Riegrova
  • Masarykovo náměstí
  • Hřbitovní
  • Palackého

Pro parkování vozidel a následný doprovod dětí do školy doporučujeme použít parkovací plochy:

  • u hřbitova na ul. Hřbitovní (poté využít vstup přes atletický areál)
  • pod kostelem na ul. Hřbitovní (za křižovatkou s ul. Riegrova)

Upozorněte děti, aby se zbytečně nezdržovaly v blízkosti staveb a neohrozily tak svou bezpečnost. 

Děkujeme za pochopení.

Mapa doporučených ploch k parkování a výstupu žáků z vozidel: 

Mapa

Informace o výstavbě: https://projekty.slapanice.cz/skolstvi