Křesadlo 2019 - cena pro dobrovolníky v Jihomoravském kraji

26. 09. 2019 /

Až do pátku 11. 10. 2019 můžete nominovat své kandidátky a kandidáty na udělení výročních dobrovolnických cen Křesadlo, jimiž jsou oceněni „obyčejní“ lidé, kteří dělají neobyčejné věci. Slavnostní vyhlášení výsledků se uskuteční v Brně 4. prosince 2019.

Hlavním cílem udělování ceny Křesadlo je ocenit práci dobrovolníků, upozornit na přínos dobrovolnických činností v naší společnosti, zviditelnit příběhy vzájemné a nezištné pomoci, a především podpořit další lidi k zapojení se do dobrovolnických aktivit. Jde o symbolické poděkování těm, kteří zdarma svůj volný čas věnují obecně prospěšným činnostem, pomáhají postiženým lidem či vedou různé organizace, které rehabilitují myšlenku dobrovolnictví.

Více informací a nominační formulář naleznete na webu Jihomoravského kraje https://www.kresadlojmk.cz/.