Seniorbus snížil jízdné

26. 10. 2012 /

Rada města Šlapanice na své 57. schůzi dne 24. října schválila snížení poplatku za přepravu seniorbusem, a to pro období od 1. října 2012 do 31. prosince 2012.

 U osoby starších 70 let nebo osoby, která v roce 2012 dovrší 70 let nebo u držitele mimořádných výhod I. stupně (průkaz TP) nebo občana, kterému byl přiznán příspěvek na péči v I. stupni nebo u poživatele invalidního důchodu, který není držitelem žádného z průkazů mimořádných výhod ani mu nebyl přiznán příspěvek na péči, se mění výše poplatku za přepravu seniorbusem z 99 Kč na 30 Kč. U osoby mladší 70 let, která je poživatelem starobního důchodu se mění výše poplatku za přepravu seniorbusem z 149 Kč na 50 Kč.