Oprava železničního přejezdu

05. 11. 2012 /

Ulice Švehlova bude z důvodu opravy železničního přejezdu P 7899 uzavřena ve dnech 13. 11. 2012 od 7:00 hodin do 16. 11. 2012 do 20:00 hodin, jak pro pěší tak pro silniční provoz. Objízdná trasa je vedena obousměrně po ulicích Brněnská, Čechova, Nádražní, Husova a Hybešova.