Novinky v železniční dopravě v Jihomoravském kraji od 1. ledna 2020

17. 12. 2019 /

Od 1. ledna 2020 dochází v souvislosti s přechodem na novou smlouvu mezi Jihomoravským krajem a Českými drahami ke změnám pravidel při cestování na železnici. Pro cesty vlakem v rámci regionu skončí souběh tarifu IDS JMK a tarifu Českých drah a cestující si v budoucnu koupí pouze jízdenku IDS JMK. Obdobná pravidla platí na řadě autobusových linek. K 1. lednu bude také rozšířen Tarif IDS JMK o nové úsekové jízdenky pro cesty po železnici, které rozšíří nabídku pro cestující na krátké vzdálenosti. Pro prodej předplatních jízdenek je připravován e-shop Jihomoravského kraje, který by měl být spuštěn v průběhu roku 2020. 

Vždy tedy jedu na jeden cestovní doklad?

Ano, přesně tak. Jediným případem, kdy bude nutné koupit dva samostatné jízdní doklady, bude přestup na vlaky dopravce RegioJet a cestu s tímto vlakem mimo území Jihomoravského kraje (obdobně jako již dnes při cestě např. do Prahy). Nově i na lince R8 Brno–Ostrava–Bohumín. Tato změna však souvisí s rozhodnutím Ministerstva dopravy a změnou dopravce. Pokud však tuto linku využijete pro cestu v rámci Jihomoravského kraje např. z Tišnova do Vyškova, můžete být odbaveni i zde jen jedním
jízdním dokladem, neboť vlaky linky R8 dopravce RegioJet budou integrovány do IDS JMK.

Kde a jak koupím jízdenky?

  • Jízdenku Českých drah pro cestu mimo Jihomoravský kraj nebo do Jihomoravského kraje?
    Úplně stejně jako doposud. Zde se nic nemění.
  • Jízdenku pro cestu uvnitř Jihomoravského kraje?
    I v tomto případě obdobně jako dnes. Jízdenku IDS JMK koupíte na pokladně na nádraží, pobočce České pošty, přes aplikaci Poseidon a jednorázový lístek nově i u průvodčího ve vlaku. Takže změna k lepšímu. Pokud pojedete ze zastávky, kde nebyla otevřená pokladna, bude to dokonce bez přirážky.

Další podrobnosti a odpovědi na nejčastější dotazy naleznete v dokumentech Novinky v železniční dopravě JMK (PDF 715.23 kB) a Tarifní změny v IDS JMK od 1. 1. 2020 (PDF 2.99 MB).