Dotace z rozpočtu města pro rok 2020

14. 01. 2020 /

Upozorňujeme, že na webu https://www.slapanice.cz/dotace-z-rozpoctu-mesta byly zveřejněny formuláře žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu města Šlapanice na rok 2020. 

Žádosti o dotace je možné podávat do 7. 2. 2020 prostřednictvím podatelny nebo poštou na adresu MěÚ Šlapanice, Masarykovo náměstí 100/7. Kontaktní osoba: Zuzana Trnková, tel.: 533 304 342, e-mail: trnkova@slapanice.cz.

Pro rok 2020 jsou vypsány dva dotační programy, a to program pro oblast sportu – pravidelné aktivity a program pro oblast kultury a společenského života. Pro oblast individuálních žádostí jsou schválena pravidla pro poskytování dotací na základě individuálních žádostí. V žádosti pro oblast sportu byla rozšířena výkonnost soutěží i pro jednotlivce a zavedeno bodování pro soutěže na úrovni mistrovství světa a mistrovství Evropy. V žádosti pro individuální dotace je počet členů rozšířen o osoby se ZTP. V obou žádostech pro sport i v individuálních jsou pořádané akce doplněny o počet účastníků z řad veřejnosti.